Skip to content

VELKOMMEN TIL SESONGEN 2022. 

Hei, alle sammen!

Dessverre er det også i år knyttet en del usikkerhet rundt gjennomføring. Etter 2 år med pandemi, står vi nå overfor uro i Europa. Det resulterer blant annet i høye drivstoffpriser. IEA – International Energy Agency foreslår tiltak som bilfrie søndager, og at kjøring bare skal være tillatt på visse dager (datokjøring) for å unngå oljesjokk etter Ukraina-krigen – E24. 2022, 20, mars. Foreslår bilfrie søndager: – Vil oppleves som svært inngripende

Det har vært et lederskifte fra Thomas Rouse til Erlend Slette. Vi har tett kontakt som kolleger, så jeg håper overgangen går uten store utfordringer.

Nye klubbregler er publisert!

Christoffer Rouse Sunne vil også ha en del av ansvaret og kommer til å være en stor bidragsyter for at tilbudet kan opprettholdes.

Jeg har laget en instagramkonto: nafmcab

Tanken bak denne er å dele bilder fra turer, samlinger, eller arbeidet bak eller instruksjonsvideoer.
Bilder kan sendes direkte til leder, eller til Epost: post@nafmcab.no

MC SIKKERHET vil være en av samarbeidspartnerne og det vil tidvis komme førerutviklingsvideoer på Facebook og Instagram: MC Sikkerhet

Nettsiden vil bli oppdatert forløpende med all informasjon som legges ut på Facebook.

Det oppfordres til å gi tilbakemeldinger, men husk at vi gjør dette innenfor frivillige tidsrammer så utvis skjønn, moderasjon, og saklighet.

Min visjon:
Jeg ønsker å bygge en interaktiv klubb på tvers av aldersgrupper og kjørenivåer. Forhåpenligvis klarer vi å arrangere temakvelder i forskjellige temaer, utenlands-opplevelser som for eksempel Enduro eller Alpekjøring, og Trackdays som oppfriskningskurs eller videreutviklingskurs. Hvor aktive vi som klubb utvikler oss til å bli, blir styrende for hvor hyppig eller hvorvidt det blir hensiktsmessig og gjennomførbart.

Leder / Erlend Slette

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *