Skip to content

KLUBBREGLEMENT

TRIVSEL

  • Respekter hverandre
  • Ta vare på hverandre
  • Samarbeid med hverandre

KJØREREGLER

Kjøregruppen deles i 3 ulike kjørenivåer:

Cruiser/Café/Adventurer

  • Hold følge
  • Ikke forbikjør
  • Ta ansvar for føreren bak deg

KJØREFORMASJONER

Lavhastighet: Dobbel

Normal: Forskjøvet

Teknisk: Singel

TURER/ARRENGEMENTER

Betalinger er endelige, og kan ikke refunderes.